Jul 20, 2016

Open call CAPITOL #bucurești2021 [ro]


Open call CAPITOL #bucurești2021

„Proiect cultural produs în cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”  


[read in English]

Despre Cinema / Teatru de vară Capitol

Între 15 Iulie și 30 Septembrie, Save or Cancel pilotează o campanie de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al ansamblului.
La 100 de ani de la construire, un apel deschis pentru proiecte artistice va reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentul în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

Tema

Cum integrăm spațiul public ca spațiu cultural?

Cum activăm memoria colectivă fără a-i limita spectrul?

 

call 1: intervention

Ce?
Lucrări realizate sau aproape gata, care se adresează proceselor memoriei colective. Intervenții la scara umană din domenii ca arhitectură, sculptură, instalație, video art, new media, artă digitală, performance art, bio art, artă interactivă și participativă, muzică și sound art, dans, teatru, obiecte, environmental art, procesiuni, etc.

Unde și când?
27 August, pe strada Constantin Mille, în fața Teatrului de vară Capitol
*trebuie să participi la pregătirea evenimentului, între 24 și 26 August

Oferim 
- 1 premiu de 1000 lei pentru artist/grup
- buget pentru producție
- documentare audio-video a evenimentului
- promovare

Fișiere
 1. formularul de participare completat [descarcă .docx]
 2. o scurtă biografie
 3. imagini, filmări, texte, alte materiale relevante pentru propunerea ta.
 

call 2: imagination

Ce?
Un remix digital și reinterpretare a fațadei Teatrului de vară Capitol. [descarcă imaginea]

Unde și când?
online

Oferim 
- 1 premiu de 1000 lei pentru artist/grup
- promovare

Fișiere
 1. formularul de participare completat [descarcă .docx]
 2. o scurtă biografie
 3. propunerea ta, care poate fi o imagine, un video, un text, un sunet sau un alt tip de interpretare.
 

Termenul limită pentru a înscrie toate propunerile este 14 August 2016.

Descarcă regulamentul de participare.
Poți participa cu maximum 2 propuneri în fiecare secțiune de open call – intervention și/sau imagination.
Așteptăm materialele la adresa info@saveorcancel.tv
Trimite fișierele mai mari de 6mb cu ajutorul wetransfer, dropbox sau gdrive.
Descarcă un folder gdrive care conține o selecție de imagini, video și texte despre Cinema / Teatrul de vară Capitol. Folosește-o pentru a te inspira și informa.


Ideile câștigătoare vor fi alese prin vot online deschis publicului, între 15 și 19 August, pe blog.saveorcancel.tv, feeder.ro și fb.com/teatruldevaraCAPITOL

Organizator: Save or Cancel
Parteneri instituționali: ARCUB, Primăria Municipiului București
Parteneri: Teatrul MicZeppelinfeeder.roDizainărThe Institute, Rizi, DesignistCâtpeceIQads

Open call CAPITOL #bucurești2021 [en]


Open call CAPITOL #bucurești2021

„Cultural project produced as part of the București 2021_Orașul In-Vizibil ECOC application”


[citește în Română]

About Capitol Cinema / Summer Theatre

Between 15th of July and 30th of September, Save or Cancel proposes an awareness and sensitization campaign about national cultural heritage, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing its potential as an independent cultural hub.
100 years after being built, an open call for art projects will activate the collective memory, reintegrate the monument in the public circuit through democratic reinterpretations of urban space as cultural space, while exploring the links between art, nature and the city.

Theme

How do we enable the public space as cultural space?

How do we activate the collective memory without narrowing its spectrum?

 

call 1: intervention

What?
Finished or nearly finished works that address the various processes of collective memory. Human-scale, on street, interventions in the fields of architecture, sculpture, installation, video art, performance art, bio art, interactive and participatory art, new media, digital art, music and sound art, dance, theatre, objects, environmental art, processions, etc.

Where & when?
27th of August, on Constantin Mille street, in front of the Capitol Summer Theatre
*you must be in Bucharest between 24th and 28th of August in order to prepare the event

We provide
- artist prize, in the amount of 1000 lei
- production budget
- audio-video documentation of the event
- promotion

Required files
 1. the filled-in participation form [download .docx]
 2. a short bio
 3. images, videos, texts or any other materials to support your proposal.
 

call 2: imagination 

What?
A digital remix & interpretation of Capitol Summer Theatre façade. [download image]

Where & when?
online

We provide
- artist prize, in the amount of 1000 lei
- promotion

Required files
 1. the filled-in participation form [download .docx]
 2. a short bio
 3. a video, text, image, sound or a different type of remix

The final date to send proposals for both calls is 14th of August 2016.

Download the open call T & C.
You can participate with a maximum of 2 proposals in each section of the open call – intervention & imagination.
Send your proposals to info@saveorcancel.tv
Use wetransfer, dropbox or gdrive to send files larger than 6mb.
Download a gdrive folder containing selected images, videos, and texts about CAPITOL Cinema / Summer Theatre. Use it to get inspired and informed.


The winning ideas will be selected by public online voting, between 15th and 19th of August, on blog.saveorcancel.tv, feeder.ro and fb.com/teatruldevaraCAPITOL   


Organizer: Save or Cancel
Institutional partners: ARCUB, Primăria Municipiului București
Partners: Teatrul MicZeppelinfeeder.roDizainărThe Institute, Rizi, DesignistCâtpeceIQads

Jul 18, 2016

Teatrul de vară CAPITOL, într-un articol Scena9 despre grădinile de vară bucureștene

Teatru de vară Capitol


Vlad Odobescu de la Scena9 a realizat un articol foarte interesant și bine documentat - "Fantomele Teatrelor de vară din București". Ne-a încântat ideea, așa că am stat de vorbă cu el pentru a-i povesti despre seria de evenimente ce vor avea loc la Teatrul de vara Capitol și potențialul transformării acestui spațiu într-un Hub Cultural.

"Save or Cancel a redescoperit Grădina în 2008 și a început să organizeze aici evenimente, pentru a atrage atenția asupra nevoii de a crea un hub cultural. [...]
Deocamdată, proiectul a fost inclus între cele 11 finaliste ale Acceleratorului de idei propus de ARCUB, în cadrul campaniei Bucuresti 2021 - Capitală Culturală Europeană. Vara asta se vor întâmpla mai multe chestii, dar în fața Capitolului, fiindcă spațiul din interior nu-i destul de sigur: între acestea, o prezentare de mixuri de sunete din diferite părți ale orașului și de înregistrări ale vibrațiilor clădirii sau un spectacol de teatru senzorial care va prezenta strada Sărindar, una dintre cele mai vii din Bucureștiul interbelic."

 
În harta de mai sus, preluată din articol, puteți vedea unde se aflau Grădina Rașca, Grădina Union, Grădina Orfeu (fostă Guichard), Grădina Mitică Georgescu, Grădina Dacia, Grădina Jignitza, Grădina Blanduzia, Grădina Oteteleșanu, Grădina Ambasadori - Teatrul Cărăbuș, Grădina Colos, Teatrul Nou (?), Grădina Izbânda, Grădina Amiciția, Grădina Comercială, Grădina Walhala, Grădina Țipter, Grădina Pomul Verde, Teatrul de Vară Bazilescu, Grădina de Vară Capitol, Grădina localului Niță Stere, Grădina Eden, Grădina Roma, Grădina Grand Etabilessment Hugo (fosta Grădină Sinaia), Grădina Carpați, Grădina Alcazar, Grădina Luchianoff, Grădina Teatrului Central, Teatrul de Vară C.A. Rosetti, Teatrul de Cartier "Hala Traian", Grădina Cinematografului Marna, Grădina Ligii Culturale, Arenele Romane, Teatrul Comedia (actualul Teatru Odeon), Gradina de vara Herastrau, Amfiteatrul Mihai Eminescu, Amfiteatrul din Tineretului, Grădina Volta Buzești.

Jul 17, 2016

Parcul Natural Văcărești premiat la Anuala de Arhitectura Bucuresti 2016
Viziunea noastră pentru Parcul Natural Văcărești a câștigat premiul secțiunii „Viziuni și cercetări prin arhitectură” (ex aequo) din Anuala de Arhitectura Bucuresti 2016. 

Cercetând studiul de fundamentare elaborat de Grupul de Inițiativă și validat de Academia Română, confirmăm valoarea acestei zone verzi pentru oraș și sesizăm nevoia unui concurs internațional, în acord cu regulamentul zonei naturale protejate.

Vă invităm să vizitați expoziția, unde veți găsi și propunerea noastră de conversie pentru Teatrul de vara Capitol.

Autori: arh. Andrei Racovițan, Cristina Popa / Save or Cancel
Colaboratori: Helmut Ignat - fotograf
Cristian Lascu - editor și speolog
Ana Dămoc - designer


Parcul Natural Văcărești [RO]

Propunerea se înscrie în inițiativa colaborativă de protecție și punere în valoare a peisajului de la Văcărești.

Save or Cancel constată că Parcul Natural Văcărești poate să aducă în patrimoniul naţional o zonă urbană cu o bogată biodiversitate și o vecinătate valoroasă, prin contrast, pentru fondul construit bucureștean.

Soluţia adecvată pentru protecţia și integrarea biodiversităţii în cadru urban ar putea constitui tema unui concurs internațional.Văcărești Nature Park [EN]

The proposal joins the collaborative initiative to protect and enhance the landscape at Văcăreşti.

Save or Cancel notes that Văcăreşti Nature Park may add value to the national heritage as an urban area with rich biodiversity and an interesting neighborhood, in contrast to the built environment of Bucharest.

The appropriate solution for the protection and integration of biodiversity in the urban setting could be the focus theme of an international competition.

Cinema / Teatru de vară CAPITOL - Accelerator - București 2021


_București 2021_
_Află care sunt cele 11 proiecte finaliste ale Acceleratorului de idei_
_finanțări pentru idei care ajută orașul_

În cadrul candidaturii Bucureștiului la titlul de Capitală Europeană a Culturii, bucureștenii sunt invitați să devină participanți activi la viața orașului. În cadrul programului cadru OPEN LAB, Acceleratorul de Idei a pornit ca un apel deschis pentru idei care să aducă un aport pozitiv la viața orașului, prin colaborări transdisciplinare, schițând felul în care acesta s-ar putea transforma dacă ar deveni Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Între 21 aprilie și 23 mai, bucureștenii au propus 140 de idei de animare și transformare a orașului, prin proiecte precum grădini urbane, festivaluri de muzică și artă stradală în cartiere sau inițiative adresate comunităților din toate cartierele, și nu doar din centru. Dintre acestea, 25 de idei au fost selectate pentru a intra în Acceleratorul de Idei, un atelier intensiv în cadrul căruia participanții s-au conectat și și-au consolidate ideile, pentru a dezvolta proiecte transdisciplinare.
În urma jurizării finale, 11 proiecte finaliste vor fi finanțate cu maximum 10.000 de euro și implementate până la finalul lunii septembrie, când Bucureștiul va afla dacă va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Proiectele finaliste explorează potențialul neexploatat al cartierelor Bucureștiului și își propun să implice locuitorii orașului în actul creativ, scoțând la iveală povești și locuri puțin cunoscute din oraș.
O listă completă a proiectelor și punctajelor obținute poate fi găsită pe site-ul www.bucuresti2021.ro/open-lab/accelerator-de-ideiProiectele câștigătoare sunt:

PERIFERIE

Periferie este proiectul unei viitoare platforme audio-vizuale ce va însuma poveștile din zonele mărginașe ale Bucureștiului, proiect ce se va transforma într-un film documentar de scurt metraj.

Echipa proiectului - formată dintr-un antropolog-jurnalist, un designer, un programator, un muzician și trei studenți – se folosește de fotografia documentară, text, video și audio pentru a realiza un tablou realist al unei capitale europene dintr-o perspectivă nouă, cea a extremităților sale.


DIN STRADĂ LUCRURILE SE VĂD ALTFEL

Un proiect semnat de curatoarea ODD și de autorul web-serialului Șușanele, Din stradă lucrurile se văd altfel targetează adolescenții care își petrec timpul liber în fața blocului, fără a fi implicați în activități motivante și creative. Tinerii vor avea ocazia să spună povestea orașului din perspectiva lor, prin realizarea unui film experimental de docu-ficțiune.

Realizat în tandem cu proiectul Bucharest Disaster Tour, această inițiativa artistică și educațională transformă adolescenții de la periferia lumii culturale în producători de film și ghizi ai tururilor urbane,


eartoBucharest

eartoBucharest se folosește de mediul sonor pentru a reconecta bucureștenii la oraș prin alcătuirea unei hărți sonore a capitalei prin identificarea sunetelor care definesc o zonă, prin accentuarea sunetelor legate de memorie și prin atragerea atenției asupra aspectelor nocive ale anumitor sunete.

Proiectul își propune să contribuie la începărtarea barierelor afective dintre cartierele orașului, colectând sunete specifice din cât mai multe puncte din oraș și emițând sunetele Bucureștiului în timp real în spațiul fizic, online și pe mobil.


Festival de muzică și arte în cartierul Ferentari

Construit din perspectiva nevoilor culturale și subculturale ale celor care locuiesc în zona Ferentari, Festivalul de muzică și arte își propune să implice comunitățile periferice. Cu potențialul de a se transforma, în următoarele ediții, într-o platformă de susținere și promovare a unora dintre cele mai active și mai puțin reprezentate subculturi din București, Festivalul de muzică și arte în cartierul Ferentari urmărește să dezvolte un tipar de colaborare cu membrii comunității, care devin organizatori ai evenimentului, participanți în calitate de artiști, spectatori, constructori și administratori ai festivalului.


POP-UP EVENT KIT

Pop-up Event Kit urmează să devină o resursă mobilă cu ajutorul căreia se poate extinde harta evenimentelor culturale ale Bucureștiului.

Pop-up Event Kit este conceput ca un sistem mobil, modular și flexibil, care asigură cadrul pentru desfășurarea evenimentelor culturale în spații neconvenționale. Într-un oraș în care majoritatea acțiunilor culturale se desfășoară în perimetrul central, Pop-up Event Kit pune la dispoziție resursele necesare pentru activarea socio-culturală a cartierelor sau a locurilor din București unde nu există spații optime pentru activități culturale, fie că e vorba despre terenuri virane, curțile blocurilor, școli sau parcări.


FAȚA ASCUNSĂ – O CARTARE A DEPRESIEI ÎN BUCUREȘTI

Proiectul propune explorarea poveștilor personale despre depresie și translatarea artistică a acestora în formate interactive. Reprezentat online prin crearea unei platforme web dedicate și offline sub forma unei serii de intervenții performative audio-video în spațiul public și spații dedicate, proiectul explorează poveștile personale ale bucureștenilor ca principal atu în lupta împotriva stigmei sociale.


BUCHAREST DISASTER DETOUR

O colaborare între Geneva și București, Bucharest Disaster Detour oferă o serie de trasee şi ghidaje unice prin Bucureşti şi Măgurele, pentru a capta „şocul viitorului”. BDD oferă participanților și locuitorilor posibilitatea să testeze și să descopere cu ajutorul unor detectoare de micro-unde, raze Gama, scanere de wi-fi şi radiaţii electro-magnetice „oraşul invizibil”, non-sensibil şi inaccesibil simţurilor. Bucharest Disaster Detour explorează Bucureștiul viitorului din perspectiva extincției sau a cataclismului iminent.


HARTA SENZORIALĂ A BUCUREȘTIULUI CULTURAL

Harta senzorială a Bucureștiului cultural va consta într-o serie de instalații video și acustice site-specific, prezentate în case private și în spații publice. Proiectul are un format multidisciplinar, implicând artiști și specialiști din mai multe domenii - teatru, dans, muzică, literatură, urbanism, antropologie culturală - precum și folosirea noilor tehnologii pentru demarcarea spațiilor publice devenite spații de joc. Va fi folosită experiența unor artiști internaționali din culturile europene cu tradiție în privința spectacolului site-specific, precum Germania, Anglia, Franța sau Polonia.


LIVE FROM GIULESTI

Gândit ca parte a proiectului pilot LIVE FROM, Live from Giulești funcționează în trei etape: COLECTARE, ANALIZĂ, CREAȚIE. În prima etapă vor fi culese punctele de vedere ale participanților, pe teme de interes local, sub formă de storytelling. A doua etapă supune informațiile spre analiza unui grup de specialiști, pentru căutarea pattern-urilor reprezentative pentru comunitate. Etapa a treia redă comunității punctul de vedere al vocii colective, pentru definirea unei identități comunitare.


Cinema / Teatru de vară CAPITOL

Save or Cancel pilotează o campanie de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al ansamblului. La 100 de ani de la construire, o serie de 6 evenimente și un apel deschis pentru proiecte artistice vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentul în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.


Inițiativa este un proiect-pilot interdisciplinar, exemplu pentru alte cinematografe și teatre de vară abandonate, conceput pentru scara umană. Campania începe cu un eveniment de live-drawing în colaborare cu Pisica Pătrată. Artistul va revizita desenul conceput în 2009 pentru ușa Teatrului de vară Capitol.


OAMENI INVIZIBILI

Proiectul își propune să schimbe percepția societății asupra cetățenilor care trec de obicei neobservați. Dincolo de monumente istorice, planuri urbanistice și dezvoltare economică, un oraș e definit de oamenii care îl locuiesc. Bucureștiul nu ar fi fost același oraș fără măturători de stradă, gunoieri, florărese, vânzători ambulanți, pensionari sau fără oamenii străzii. Poveștile subiecților vor deveni benzi desenate.
OPEN LAB este programul sub care Bucureștiul devine un laborator de cultură urbană și se ghidează după următoarele principii: colaborare în creație, co-participare, digitalizare. Deschidem dialogul cu locuitorii Bucureștiului prin procese colective, promovarea inițiativelor transdisciplinare, descentralizarea culturii în oraș și folosirea de structuri mobile, temporare.

Mai multe informații despre OPEN LAB și Acceleratorul de Idei pot fi găsite accesând bucurești2021.ro/open-lab.


București 2021 - Bucureștiul a ajuns în finala pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, acordat de Comisia Europeană. Până la final de septembrie 2016, când juriul va anunța orașul românesc câștigător, Bucureștiul va fi animat de proiecte și evenimente menite să arate potențialul ascuns al orașului și să provoace locuitorii săi să devină creatori.

Jul 10, 2016

Hub CAPITOL la Anuala de Arhitectură București 2016Hub CAPITOL (Cinema și Teatrul de vară Capitol)


RO

Echipa
Andrei Racovițan – arhitect; rol în proiect: lider de proiect // arhitect // PR & social media
Cristina Popa – designer social / editor; rol în proiect: editor // analist media // designer web și print
Colaboratori: Racovițan Lucian, Grigorescu Dimitrie, Dămoc Ana

Descrierea proiectului
Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema și Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al ansamblului. La 100 de ani de la construire, un apel deschis pentru proiecte artistice va reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentul în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.
Studiul realizat de UAUIM pentru Strategia București Capitală Culturală Europeană 2021 identifică spații care au primit temporar funcțiuni social-culturale, iar Cinema/Teatrul de vară CAPITOL se regăsește în cat. C. Spații potențiale pentru activități culturale/creative ca urmare a re-activării spațiului prin evenimente culturale independente desfășurate de Save or Cancel în 2008, 2009, 2011 și 2014.

Argumente pentru CAPITOL - dispus într-o zonă cunoscută pentru activități creative; monument de patrimoniu național: arh. Nicolae Nenciulescu (1916) și arh. Henrieta Delavrancea (1938); capabil de conexiuni în rețea cu alte huburi independente;

Argumente pentru REACTIVARE – succesul apelurilor deschise pentru proiecte demarate de Save or Cancel în 2008 (aprox. 20 de evenimente/ 1 lună) și 2009 (aprox. 35 de evenimente/ 1 lună) și conexiunile create atunci între spațiu, artiști și public vor fi reactivate în această nouă campanie, ca parte din demersul de transformare a Capitol în hub cultural.

EN

Team
Andrei Racovițan - Architect; role in project: project leader // PR & social media
Cristina Popa - social designer / editor; role in project: editor // media analyst // web & print designer
Colalborators: Racovițan Lucian, Grigorescu Dimitrie, Dămoc Ana

Project description
Save or Cancel proposes an awareness campaign and sensibilization about national cultural heritage, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing its potential as an independent cultural hub. 100 years after being built, an open call for art projects will activate the collective memory, reintegrate the monument in the public circuit through democratic reinterpretations of urban space as cultural space, while exploring the links between art, nature and the city.
UAUIM’s study for Bucharest European Capital of Culture 2021 Strategy identifies areas that have hosted temporary social-cultural functions and CAPITOL Cinema/Summer Theatre is noted in cat. C. Potential Spaces for cultural/creative re-activation, observing the independent cultural events organized by Save or Cancel there in 2008, 2009, 2011 and 2014.  

Arguments for CAPITOL - located in an area known for creative activities; a national heritage monument: architect Nicolae Nenciulescu (1916) and architect Delavrancea Henrieta (1938); capable of networked connections with other independent hubs;

Arguments for RE-ACTIVATION - the success of open calls for projects launched by Save or Cancel in 2008 (approx. 20 events / 1 month) and 2009 (approx. 35 events / 1 month) and the connections created at that time between the space, artists and public can be reactivated in this new campaign as part of continuing efforts to turn Capitol into a cultural hub.

feeder insider booklet #02 pop up gallery @ Kube Musettefeeder insider booklet #02 pop up gallery @ Kube Musette
12 - 16 Iulie, 16:00 - 22:00

Pe 12 Iulie, feeder vă invită la o săptămână de relaxare creativă în inima Bucureștiului pentru a sărbători un nou an de știri alternative și conversații inspirante în jurul peisajului artistic actual. După o apariție în avanpremieră la Romanian Design Week, primele numere ale feeder insider booklet #02 sunt gata de răsfoit înainte să fie trimise în lume, extinzând dialogul dintre public, artiștii vizuali și muzicienii prezentați pe site în cadrul unei expoziții pop up dedicate.

Între 12 și 16 Iulie, spațiul expozițional Kube Musette va găzdui, alături de prietenii feeder, lucrări de Ioana Sisea, Matei Branea, Saddo, Irlo, Pisica Patrata. Serile vor fi colorate de live acts cu Ada Kaleh, Oana, Alcalina, Ciresharii și video mapping de VJ VLC sărbătorind cea de-a doua ediție a bookletului feeder insider, publicația independentă ce marchează momentele-cheie în explorarea universului exterior muzicii și artelor vizuale pe care colectivul bucureștean a inițiat-o în urmă cu doi ani. Astăzi, seria feeder insider cuprinde aproape 100 de conversații, cu nume noi și veterani deopotrivă, iar 14 dintre acestea au fost selectate pentru a compune numărul din 2016.

Program:
12 Iulie - vernisaj insider w/ Ioana SiseaPisică PătratăSaddoMatei BraneaIrlo + opening party w/ Alcalina
13 Iulie - vinyl session w/ Ciresharii
14 Iulie - live act + vinyl discography exhibition w/ Ada Kaleh
15 Iulie - secret
16 Iulie - Album release w/ OANA

feeder insider booklet 2.0 vă provoacă să vă hrăniți curiozitatea despre ilustrație, muzică electronică, design de obiect, sculptură și pictură, împreună cu SaddoPrimărieNight TalkLivia ColojiGus GusKarim RashidTokyotoysIoana Sisea, Yomsnil, Julie Marghilano, The Model, Art Alfie & Mr. Tophat, Olga Ziemska și Roman Tolici, într-o ediție limitată de 500 de exemplare.

Revista Zeppelin a publicat un articol super drăguț și complet care cuprinde o mulțime de informații și imagini interesante despre feeder insider booklet #02.


feeder.ro este platforma bucureșteană care publică știri și articole despre scena urbană, evenimente alternative, muzică, artă contemporană, advertising, design, funcționând ca ”agenție de știri a națiunii alternative”. În cei 12 ani online, platforma a polarizat o rețea de trendsetters și influencers, dj-i și promoteri, împreună cu artiști vizuali și alte personaje-cheie care și-au lăsat amprenta și continuă să dezvolte imaginea Bucureștiului.

Parteneri ZeppelinIQadsThe InstituteDizainărDesignistSave or CancelCâtpece, BlitzPrintBucharest ConceptBucharest Loves DeepBucuresti UndergroundURS - Underground Romanian Sound

insider signature

Jun 4, 2016

București 2021 - Acceleratorul de idei

București 2021_25 de idei ale bucureștenilor intră în Acceleratorul de idei
*finanțări pentru idei care ajută orașul*În cadrul candidaturii Bucureștiului la titlul de Capitală Europeană a Culturii, bucureștenii sunt invitați să devină participanți activi la viața orașului. Sub umbrela programului cadru Open Lab, B2021 propune o serie de instrumente care să atragă și să motiveze locuitorii să participe la dezvoltarea Bucureștiului. Unul din aceste instrumente este Acceleratorul de Idei, un apel deschis pentru idei care au un aport pozitiv la viața orașului prin colaborări transdisciplinare, schițând felul în care acesta s-ar putea transforma dacă ar deveni Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Între 21 aprilie și 23 mai, bucureștenii au propus 140 de idei de animare și transformare a orașului, prin proiecte precum grădini urbane, festivaluri de muzică și artă stradală în cartiere sau inițiative adresate comunităților din toate cartierele, și nu doar din centru.

În urma jurizării de către echipa Curatorium B2021, 25 de idei au fost selectate pentru a intra în Acceleratorul de Idei. Finaliștii primei faze a procesului de finanțare sunt (în ordinea punctajului obținut):
Ștefan Tiron, Violeta Dascălu, Save or Cancel, Cristina Bogdan, Ira Merzlichin, Mara Mărăcinescu, Ana Maria Stăncescu, Alejandro Sajgalik, Petruț Călinescu, Angelica Ionela Stan, Catinca Drăgănescu, Mihai Alexandru Barabancea, Sorina Adina Vasilescu, Alina Suărășan, Crina Pravicencu (Cranța), Ileana Gabriela Szasz, Bogdan Ștefănescu, Denis Ștefan Bolborea, Ioana Adnana Cruceanu, Cristina Modreanu, Adelina Ivan, Victor Bostan, Domnica Voichița Horea și Cinty Ionescu.

B2021_Accelerator_finalistiO listă completă a proiectelor și punctajelor obținute poate fi găsită pe site-ul www.bucuresti2021.ro.


Între 6 și 8 iulie va avea loc un atelier în cadrul căruia participanții vor primi sprijin din partea invitaților români și străini invitați să coordoneze consolidarea ideilor selectate. Aspectele abordate de către invitați vor include: rolul artelor ca vehicul de schimbare, concepte pentru dezvoltare locală și comunitară, concepte pentru tranziția de la proiecte pilot la programe, considerente juridice pentru prototipare de idei, design transdisciplinar.

De asemenea, Acceleratorul de Idei este și o platformă de dialog și co-creare între participanți, aceștia fiind încurajați să își asocieze ideile, pentru a da naștere unui proiect cu impact și resurse mai mari.

În perioada 9 – 19 iunie 2016, după ce participanții au dezvoltat proiectele în cadrul atelierelor, vor avea posibilitatea de a le propune pentru finanțare. Astfel, între 5 și 10 proiecte vor fi implementate până la data de 30 septembrie.


Open Lab este programul sub care Bucureștiul devine un laborator de cultură urbană și se ghidează după următoarele principii: colaborare în creație, co-participare, digitalizare. Deschidem dialogul cu locuitorii Bucureștiului prin procese colective, promovarea inițiativelor transdisciplinare, descentralizarea culturii în oraș și folosirea de structuri mobile, temporare. 

Mai multe informații despre OPEN LAB și Acceleratorul de Idei pot fi găsite accesând bucurești2021.ro/open-lab.
București 2021 - Bucureștiul a ajuns în finala pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, acordat de Comisia Europeană. Până la final de septembrie 2016, când juriul va anunța orașul românesc câștigător, Bucureștiul va fi animat de proiecte și evenimente menite să arate potențialul ascuns al orașului și să provoace locuitorii săi să devină creatori.

May 14, 2016

A sneak peek into the feeder insider universe.


The time has come to celebrate!


 We’re thrilled to announce that the second edition of the feeder insider booklet will be available for reading at Romanian Design Week.


RSVP: facebook.com/feeder

Avem Parc nou în București!!! +1

”Zona naturală Acumulare Văcărești a fost declarată parc natural, cu denumirea Parcul Natural Văcărești, și a fost instituit regimul de arie naturală protejată, conform unei hotărâri adoptată astăzi de Guvern.


Astfel, Parcul Natural Văcărești devine prima arie protejată urbană a țării și cel mai mare spațiu verde al Capitalei.


Suprafața totală pe care se instituie aria naturală protejată este de 186 de ha și se compune din teren proprietate publică, aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române, și teren proprietate privată, deținut de persoane fizice...” - via gov.ro


În urmă cu 2 ani am scris o listă de argumente care încă sunt valabile și care ne-au motivat ca între 2012 și 2015 să lucrăm ca voluntari la acest proiect.


1. Conectivitate ecologică – zonele protejate de cat. V IUCN sunt privite ca building blocks – coridoare verzi deservind ecosistemele naturale; Coridoarele verzi protejează diversitatea genetică, permițând schimbul de indivizi între populații, re-stabilirea unor specii importante la nivel european și național, astfel contribuind la conservarea biodiversității.


2. Zona ar putea fi protejată și amenajată în folosul naturii și al locuitorilor capitalei, răspunzând prevederii European Landscape Convention – dreptul fiecărui om la un peisaj de calitate.


3. Peisajul de la Văcărești, privit ca resursă a mediului (Benson & Roe, 2000) și aparținând comunității, a evoluat post-abandon, un proces în desfășurare, cu dovezi materiale raportate la timp. Rezultat al interacțiunii om-natură, Văcărești, cu potențialul său pentru restaurare ecologică a peisajului, este interesant din punct de vedere al cercetării științifice și educației.

4. Parcul Natural Văcărești ar putea servi ca model de parteneriat între interesul public și cel corporate.

exemplu: Nature Valley Trail View, un proiect foarte interesant


5. Calitatea mediului este un element determinant al calității vieții tuturor persoanelor.

București se află pe locul 28 din 30 în European Green City Index (apă, aer, spațiu verde/locuitor, poluanți, etc.), iar în acest context, se recomandă implementarea politicilor de protejare a mediului la nivel internațional, național și local.Considerând că ne place să fim competitivi și înțelegem rolul pe care natura îl are în îmbunătățirea calității vieții, existența unui parc natural ar atenua multe dintre problemele orașului nostru, și implicit, ale noastre.

6. Proiectul Acumulare Lac Văcărești ar fi avut și un rol ecologic: ar fi preluat poluarea din atmosferă generată de activitățile industriale dispuse la periferia orașului. Principalii poluanți din zonă sunt acum CET Sud, IMGB, Protan, Pilorex, etc..

Un avantaj pe care îl prezintă zona de wetlands (existentă acum) vs. lac de acumulare este flora specifică zonelor umede, capabilă să capteze și să stocheze cantități mai mari de dioxid de carbon din atmosferă.

exemplu: contactul cu natura scade costurile și timpul de spitalizare. Nu este o idee nouă (1984, Science, Roger Ulrich), însă preocupă încă mulți oameni de știință.